Volvo

Volvo staat voor veiligheid. Zowel in de auto als daarbuiten. Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft Volvo Cars Nederland diverse landelijke acties opgezet om de verkeersveiligheid te verbeteren, in het bijzonder voor kinderen.

Rondom de VVN campagne ‘De Scholen Zijn Weer Begonnen’ organiseerden Volvodealers fietshelmen-acties op basisscholen in het hele land. Samen met de lokale VVN-afdeling deelden dealers gratis POCito kinderfietshelmen uit aan een groep 3 klassen. Met deze actie vroeg Volvo aandacht voor het belang van het dragen van een fietshelm ter voorkoming van hersenletsel bij kinderen. In een ander project werd extra fietsverlichting uitgedeeld aan deelnemers aan het Verkeersexamen.

SE Consultancy stuurde de ambities van Volvo, coördineerde de samenwerking met partners en fungeerde als dealerdesk rondom landelijke acties met dealers en VVN.

Waarom

Waarom? Het doel, de reden en het geloof dat het bedrijf inspireert om te doen wat het doet

Verdere informatie volgt

Know how

Vanuit know how vanwege de specifieke toegevoegde waarde en authenticiteit

Verdere informatie volgt

Medewerkers

Betrekken medewerkers voor versterken draagvlak

Verdere informatie volgt

Geld

Geld is een vereiste om de projecten te realiseren

Verdere informatie volgt