KPN Mooiste Contact Fonds

Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om verschillende redenen hebben sommige mensen minder aansluiting bij de wereld om hen heen dan ze zouden willen. Daardoor ligt sociaal isolement op de loer. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar wat aan te doen.

Maatje

De Zilverlijn

Het KPN Mooiste Contact Fonds is in 2007 in opdracht van KPN door SE Consultancy als concept bedacht en sindsdien is SE Consultancy betrokken bij de uitvoering door jaarlijks nieuwe projecten te ontwikkelen en de uitgangspunten van het fonds te bewaken.

[portfolio category=”kpn” order_by=”alphabetical” portfolio_items_per_row=”5″]