KPN Mooiste Contact Fonds

Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om verschillende redenen hebben sommige mensen minder aansluiting bij de wereld om hen heen dan ze zouden willen. Daardoor ligt sociaal isolement op de loer. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar wat aan te doen.

Maatje

De Zilverlijn

Het KPN Mooiste Contact Fonds is in 2007 in opdracht van KPN door SE Consultancy als concept bedacht en sindsdien is SE Consultancy betrokken bij de uitvoering door jaarlijks nieuwe projecten te ontwikkelen en de uitgangspunten van het fonds te bewaken.

Waarom

Waarom? Het doel, de reden en het geloof dat het bedrijf inspireert om te doen wat het doet

KPN faciliteert al meer dan 150 jaar contact tussen mensen

Know how

Vanuit know how vanwege de specifieke toegevoegde waarde en authenticiteit

KPN is elke dag bezig om via ICT oplossingen mensen te verbinden

Medewerkers

Betrekken medewerkers voor versterken draagvlak

KPN heeft ca. 15.000 medewerkers die in de gelegenheid worden gesteld om 'inde baas zijn tijd' zich in te zetten voor de projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds

Geld

Geld is een vereiste om de projecten te realiseren

KPN draagt jaarlijks ca. 2 miljoen euro bij aan het fonds