DELTA

DELTA is een multi-utility bedrijf in Zeeland. Het bedrijf heeft Zeeuwse wortels en voelt zich nauw verbonden met de samenleving. Ook in haar sponsor- en donatiebeleid wil DELTA daarom ‘energie aan Zeeland geven’.

Het DELTA Zeeland Fonds is een stichting die maatschappelijke projecten in Zeeland ondersteunt. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op verschillende gebieden en conform specifieke criteria.

Het bestuur van het fonds bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Zeeuwse eilanden. Daarnaast heeft ook DELTA een vertegenwoordiger in het fonds.

Het DELTA Zeeland Fonds laat het sociale gezicht van DELTA zien, maar zorgt bovendien voor een doelgerichte aanpak van de talloze donatieverzoeken die het bedrijf te verwerken krijgt.

SE Consultancy ontwikkelde de strategie en het concept en was nauw betrokken bij de implementatie van het fonds.

Daarnaast ontwikkelde en begeleide SE Consultancy de volgende activiteiten voor DELTA:

  • ‘SamenZeeland’
  • DELTAWEEK
  • DELTA Spetters
  • DELTA Dikke Banden Race
  • Sjaak zoekt Sjakies

Waarom?

Waarom? Het doel, de reden en het geloof dat het bedrijf inspireert om te doen wat het doet

Verdere informatie volgt

Know how

Vanuit know how vanwege de specifieke toegevoegde waarde en authenticiteit

Verdere informatie volgt

Medewerkers

Betrekken medewerkers voor versterken draagvlak

Verdere informatie volgt

Geld

Geld is een vereiste om de projecten te realiseren

Verdere informatie volgt