Deloitte

Goed onderwijs vergroot de kansen op een succesvolle toekomst. Helaas is zulk onderwijs, zelfs in Nederland, niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Fair Chance Foundation van Deloitte zet zich in om jongeren in achterstandssituaties een betere toekomst te bieden.

Met de inzet van mensen, kennis en financiële steun wordt de doorstroom van deze jongeren naar de arbeidsmarkt verbeterd en kunnen ze uit hun situatie breken. De projecten die de foundation steunt  zijn gericht op rekenen, financiën, economie en ondernemerschap.

Een van de activiteiten van de Fair Chance Foundation is Impact Day, de jaarlijkse vrijwilligerswerkdag van Deloitte. Tijdens Impact Day zetten zoveel mogelijk Deloitters hun tijd en kennis in om jongeren in achterstandssituaties een stap verder te helpen richting een betere toekomst.

SE Consultancy was sinds de start betrokken bij de strategieontwikkeling, projectmanagement en de in- & externe activatie.

Waarom?

Waarom? Het doel, de reden en het geloof dat het bedrijf inspireert om te doen wat het doet

Verdere informatie volgt

Know how

Vanuit know how vanwege de specifieke toegevoegde waarde en authenticiteit

Verdere informatie volgt

Medewerkers

Betrekken medewerkers voor versterken draagvlak

Verdere informatie volgt

Geld

Geld is een vereiste om de projecten te realiseren

Verdere informatie volgt